19.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 104/49


Acțiune introdusă la 23 ianuarie 2018 – Stirlinx Arkadiusz Kamusiński/EUIPO – Heinrich Bauer Verlag (Brave Paper)

(Cauza T-37/18)

(2018/C 104/62)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Stirlinx Arkadiusz Kamusiński (Varșovia, Polonia) (reprezentant: M. Pruszczyk, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Heinrich Bauer Verlag KG (Hamburg, Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală „Brave Paper” – cererea de înregistrare nr. 13 774 211

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 15 noiembrie 2017 în cauza R 391/2017-4

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

admiterea înregistrării mărcii pentru toate produsele și serviciile solicitate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.