19.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/49


Kanne 23.1.2018 – Stirlinx Arkadiusz Kamusiński v. EUIPO – Heinrich Bauer Verlag (Brave Paper)

(Asia T-37/18)

(2018/C 104/62)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Stirlinx Arkadiusz Kamusiński (Varsova, Puola) (edustaja: asianajaja M. Pruszczyk)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Heinrich Bauer Verlag KG (Hampuri, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki Brave paper – Rekisteröintihakemus nro 13 774 211

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 15.11.2017 asiassa R 391/2017-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

sallii tavaramerkin rekisteröinnin hakemuksen kohteena olevia tavaroita ja palveluja varten

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.