12.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 94/33


Tožba, vložena 22. januarja 2018 – Marriott Worldwide v EUIPO – AC Milan (AC MILAN)

(Zadeva T-28/18)

(2018/C 094/44)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Marriott Worldwide Corp. (Bethesda, Maryland, Združene države) (zastopnica: A. Reid, solicitor)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: AC Milan SpA (Milano, Italija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, za figurativno znamko, ki vsebuje besedna elementa „AC MILAN“ –mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, št. 1 182 615

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 16. novembra 2017 v zadevi R 356/2017-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo in zavrne prijavo znamke Unije za sporne storitve; in

EUIPO naloži plačilo stroškov, ki so tožeči stranki nastali v tem postopku.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.