19.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/46


2018. január 19-én benyújtott kereset – Bulgária kontra Bizottság

(T-22/18. sz. ügy)

(2018/C 104/59)

Az eljárás nyelve: bolgár

Felek

Felperes: Bolgár Köztársaság (képviselők: E. Petranova és L. Zaharieva)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2017. november 8-i (EU) 2017/2014 bizottsági végrehajtási határozatnak (az értesítés a C(2017) 7263. számú dokumentummal történt) a 6711. sz. költségvetési jogcímhez tartozó azon részeit, amelyekben a Bolgár Köztársaság által eszközölt, a 272 908,69 eurós levonást követően 11 412 865,79 eurós pénzügyi kihatással járó, 11 685 774,48 eurót kitevő bizonyos kiadásokat kizárnak az EMVA keretében történő uniós finanszírozásból;

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes tíz jogalapra hivatkozik.

1.

Azon indokok, amelyek azon összegekre vonatkoznak, amelyeket a „Megfelelő minőségű helyszíni ellenőrzések” kulcsfontosságú ellenőrzés hiányossága és a „Kifizetési kérelmek megfelelő ellenőrzése” kulcsfontosságú ellenőrzés hiányossága, a „Költségek észszerűségének megfelelő értékelése” (közvetlen beszerzésekhez kapcsolódó kiadások) kulcsfontosságú ellenőrzés hiányossága, valamint a „Költségek észszerűségének megfelelő értékelése” (értékelő bizottsághoz kapcsolódó kiadások) kulcsfontosságú ellenőrzés hiányossága miatt zártak ki az uniós finanszírozásból:

sértik az 1306/2013 rendelet 52. cikke szerinti megfelelőségi vizsgálatot és a 908/2014 végrehajtási rendelet 34. cikkét, mivel a Bizottság a helyszíni ellenőrzések minőségével kapcsolatos megállapításainak alátámasztásához új indokokat fűzött;

sértik a jogbiztonság elvét, mivel a helyszíni ellenőrzések kielégítő minőségét illetően hiányoztak a világos kritériumok és iránymutatások;

sértik a hatékony és eredményes költségvetési gazdálkodás elvét és az 1306/2013 rendelet 52. cikke szerinti megfelelőségi vizsgálatot, mivel indokolatlan pénzügyi korrekciókat hajtottak végre;

sértik az 1306/2013 rendelet 52. cikke szerinti megfelelőségi vizsgálatot és a 2013., 2014. és 2015. költségvetési évre tekintettel a 311. sz. intézkedés alapján végzett pénzügyi korrekcióval összefüggésben a pénzügyi korrekciók számítására vonatkozó iránymutatásokat;

sértik a pénzügyi korrekciók számítására vonatkozó iránymutatásokat annyiban, amennyiben azokat az Unió pénzügyi kárának tényleges kockázatával aránytalan mértékben végezték el;

sértik az 1306/2013 rendelet 52. cikke szerinti megfelelőségi vizsgálatot és a megfelelő minőségű helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatos pénzügyi korrekciók elvégzése során a pénzügyi korrekciók számítására vonatkozó iránymutatásokat;

sértik a 908/2014 végrehajtási rendelet 34. cikkének (6) bekezdését, a 907/2014 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkének (8) bekezdését, a pénzügyi korrekciók számítására vonatkozó iránymutatásokat és az arányosság elvét valamennyi olyan kiadás korrekciójának az elvégzésével összefüggésben, amelyek tekintetében visszatérítést igényeltek;

sértik az 1306/2013 rendelet 52. cikkének (2) bekezdése szerinti megfelelőségi vizsgálatot, a pénzügyi korrekciók számítására vonatkozó iránymutatásokat és az arányosság elvét a monitoring szakaszban lévő projektekkel kapcsolatos korrekciók alapjának a meghatározásával összefüggésben;

2.

Azon indokok, amelyek azon összegekre vonatkoznak, amelyeket a „Költségek észszerűségének megfelelő értékelése” (értékelő bizottsághoz kapcsolódó kiadások) kulcsfontosságú ellenőrzés hiányossága miatt zártak ki az uniós finanszírozásból:

sértik az 1306/2013 rendelet 52. cikke szerinti megfelelőségi vizsgálatot, a 907/2014 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkét és a jogbiztonság elvét a pénzügyi korrekciók számítására vonatkozó iránymutatásokkal összefüggésben a pénzügyi korrekciók számítására vonatkozó módszer alkalmazása során;

sértik az arányosság elvét a Bizottság által alkalmazott pénzügyi korrekciók mértékét illetően.