12.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 94/30


Överklagande ingett den 15 januari 2018 – Crédit mutuel Arkéa mot EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

(Mål T-13/18)

(2018/C 094/40)

Överklagandet är avfattat på: franska

Parter

Klagande: Crédit mutuel Arkéa (Le Relecq Kerhuon, Frankrike) (ombud: advokaterna A. Casalonga, F. Codevelle och C. Bercial Arias)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Confédération nationale du Crédit mutuel (Paris, Frankrike)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”Crédit Mutuel” – EU-varumärke nr 9 943 135

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 8 november i ärende R 1724/2016-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det omtvistade beslutet i den del det slår fast att EU-varumärke nr 9 943 135 ”Crédit Mutuel” har uppnått en särskiljningsförmåga genom användning för vissa varor i klasserna 9, 35 och 36,

ogiltigförklara det omtvistade beslutet i den del det erkänner en särskiljningsförmåga för EU-varumärke nr 9 943 135 ”Crédit Mutuel” för vissa varor i klasserna 9, 16, 36, 38, 42 och 45, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 52.1 a, jämförd med artikel 7.1 b, 7.1 c och 7.3 i förordning nr 207/2009.