12.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 94/30


Acțiune introdusă la 15 ianuarie 2018 – Crédit mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

(Cauza T-13/18)

(2018/C 094/40)

Limba în care a fost formulată acțiunea: franceza

Părțile

Reclamantă: Crédit mutuel Arkéa (Le Relecq Kerhuon, Franța) (reprezentanți: A. Casalonga, F. Codevelle și C. Bercial Arias, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Confédération nationale du Crédit mutuel (Paris, Franța)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală „Crédit Mutuel” – marca Uniunii Europene nr. 9 943 135

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de declarare a nulității

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 8 noiembrie 2017 în cauza R 1724/2016-5

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate în măsura în care a admis că marca Uniunii Europene nr. 9 943 135 „Crédit Mutuel” avea un caracter distinctiv prin utilizare pentru anumite produse din clasele 9, 35 și 36;

anularea deciziei atacate în măsura în care a recunoscut caracterul distinctiv al mărcii Uniunii Europene nr. 9 943 135 „Crédit Mutuel” pentru anumite produse din clasele 9, 16, 36, 38, 42 și 45;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

încălcarea articolului 52 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) și alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009.