12.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 94/30


2018. január 15-én benyújtott kereset – Crédit mutual Arkéa kontra EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit mutuel)

(T-13/18. sz. ügy)

(2018/C 094/40)

A keresetlevél nyelve: francia

Felek

Felperes: Crédit mutual Arkéa (Le Relecq Kerhuon, Franciaország) (képviselők: A. Casalonga, F. Codevelle és C. Bercial Arias ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Confédération nationale du Crédit mutuel (Párizs, Franciaország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: Crédit mutuel európai uniós szóvédjegy – 9 943 135. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. november 8-án hozott határozata (R 1724/2016-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, amennyiben az elismerte, hogy a 9 943 135. sz. Crédit Mutuel európai uniós védjegy használat útján szerzett megkülönböztető képességgel rendelkezik a 9., 35. és 36. osztályba tartozó bizonyos áruk és szolgáltatások vonatkozásában;

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, amennyiben az elismerte, hogy a 9 943 135. sz. Crédit Mutuel európai uniós védjegy használat útján szerzett megkülönböztető képességgel rendelkezik a 9., 16., 36., 38., 42. és 45. osztályba tartozó bizonyos áruk és szolgáltatások vonatkozásában;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontjával együttesen értelmezett 7. cikke (1) bejezdése b) és c) pontjának, valamint 7. cikke (3) bekezdésének megsértése.