26.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 72/47


Acțiune introdusă la 11 ianuarie 2018 – Zweirad-Center Stadler/EUIPO – Triumph Designs (Triumph)

(Cauza T-12/18)

(2018/C 072/61)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Zweirad-Center Stadler GmbH (Regensburg, Germania) (reprezentanți: P. Ruess și A. Doepner-Thiele, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Triumph Designs Ltd (Swadlincote, Regatul Unit)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală „Triumph” – cererea de înregistrare nr. 6 717 672

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 2 noiembrie 2017 în cauza R 665/2017-5

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate în măsura în care respinge cererea de înregistrare pentru produse din clasele 9, 12 şi 25;

respingerea în totalitate a opoziţiei şi admiterea înregistrării mărcii pentru aceste produse, sau, în subsidiar, trimiterea cauzei în faţa EUIPO pentru adoptarea măsurilor subsecvente;

obligarea EUIPO şi a celeilalte părţi în procedura aflată pe rolul EUIPO la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă.

Motivul invocat

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.