26.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 72/47


Prasība, kas celta 2018. gada 11. janvārī – Zweirad-Center Stadler/EUIPO – Triumph Designs (“Triumph”)

(Lieta T-12/18)

(2018/C 072/61)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Zweirad-Center Stadler GmbH (Regensburga, Vācija) (pārstāvis: P. Ruess un A. Doepner-Thiele, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Triumph Designs Ltd (Swadlincote, Apvienotā Karaliste)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “Triumph” – Reģistrācijas pieteikums Nr. 6 717 672

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2017. gada 2. novembra lēmums lietā R 665/2017-5

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu, ciktāl ar to ir atteikts reģistrēt preču zīmi attiecībā uz 9., 12. un 25. klasē ietilpstošajām precēm;

pilnībā noraidīt iebildumu un atļaut reģistrēt preču zīmi attiecībā uz šīm precēm vai alternatīvi – nosūtīt lietu atpakaļ EUIPO, lai tas varētu pieņemt turpmākos pasākumus;

piespriest EUIPO un otrai procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniecei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas radušies prasītājai.

Izvirzītais pamats

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.