26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/47


2018 m. sausio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Zweirad-Center Stadler / EUIPO – Triumph Designs (Triumph)

(Byla T-12/18)

(2018/C 072/61)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Zweirad-Center Stadler GmbH (Regensburgas, Vokietija), atstovaujama advokatų P. Ruess ir A. Doepner-Thiele

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Triumph Designs Ltd (Svodlinkotas, Jungtinė Karalystė)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas „Triumph“ – Registracijos paraiška Nr. 6 717 672.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. lapkričio 2 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 665/2017-5.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą ta apimtimi, kuria EUIPO atsisakė priimti prekių ženklo registracijos paraišką 9, 12 ir 25 klasės prekėms;

atmesti visą protestą ir leisti įregistruoti prekių ženklą šioms prekėms, arba, subsidiariai, grąžinti bylą EUIPO, kad ji priimtų atitinkamas priemones;

įpareigoti EUIPO ir kitą procedūros EUIPO Apeliacinėje taryboje šalį padengti ieškovės patirtas išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.