26.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 72/47


2018. január 11-én benyújtott kereset – Zweirad-Center Stadler kontra EUIPO – Triumph Designs (Triumph)

(T-12/18. sz. ügy)

(2018/C 072/61)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Zweirad-Center Stadler GmbH (Regensburg, Németország) (képviselők: P. Ruess és A. Doepner-Thiele ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Triumph Designs Ltd (Swadlincote, Egyesült Királyság)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: Triumph európai uniós szóvédjegy – 6 717 672. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. november 2-án hozott határozata (R 665/2017-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot abban a részében, amelyben az 9., 12. és 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában elutasította a közösségi védjegybejelentést;

teljes egészében utasítsa el a felszólalást, és engedélyezze a védjegybejelentés ezen áruk vonatkozásában történő lajstromozását; másodlagosan utalja vissza az ügyet az EUIPO elé, hogy az hozza meg a további intézkedéseket;

az EUIPO-t és a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a felperes részéről felmerült költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.