26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/47


Kanne 11.1.2018 – Zweirad-Center Stadler v. EUIPO – Triumph Designs (Triumph)

(Asia T-12/18)

(2018/C 072/61)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Zweirad-Center Stadler GmbH (Regensburg, Saksa) (edustajat: asianajajat P. Ruess ja A. Doepner-Thiele)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Triumph Designs Ltd (Swadlincote, Yhdistynyt kuningaskunta)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen malli: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ”Triumph” – Rekisteröintihakemus nro 6 717 672

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 2.11.2017 asiassa R 665/2017-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä on hylätty tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus luokkiin 9, 12 ja 25 kuuluvia tavaroita varten

hylkää väitteen kokonaisuudessaan ja hyväksyy tavaramerkin rekisteröinnin kyseisiä tavaroita varten, tai vaihtoehtoisesti palauttaa asian EUIPO:hon, jotta tämä voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet

velvoittaa EUIPO:n ja valituslautakunnassa muuna osapuolena olleen osapuolen korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.