26.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 72/47


Žaloba podaná dne 11. ledna 2018 – Zweirad-Center Stadler v. EUIPO – Triumph Designs (Triumph)

(Věc T-12/18)

(2018/C 072/61)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Zweirad-Center Stadler GmbH (Řezno, Německo)(zástupci: P. Ruess a A. Doepner-Thiele, lawyers)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Triumph Designs Ltd (Swadlincote, Spojené království)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „Triumph“ Přihláška č. 6 717 672

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 2. listopadu 2017, ve věci R 665/2017-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil v rozsahu, v němž zamítl přihlášku ochranné známky pro výrobky zařazené do tříd 9, 12 a 25;

zamítl námitky v plném rozsahu a povolil zapsání ochranné známky pro uvedené výrobky, nebo alternativně, aby vrátil věc EUIPO, aby mohl přijmout následná opatření;

uložil EUIPO a další účastnici řízení před odvolacím senátem náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.