12.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 94/29


2018 m. sausio 11 d. pareikštas ieškinys byloje easyJet Airline / Komisija

(Byla T-8/18)

(2018/C 094/39)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: easyJet Airline Co. Ltd (Lutonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama solisitoriaus P. Willis ir advokato E. Bourtzalas

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti visą Komisijos sprendimą (ES) 2017/1861 (1) ir, bet kuriuo atveju, tiek, kiek jis susijęs su ieškovei suteikta tariamai neteisėta valstybės pagalba, ir

priteisti iš Europos Komisijos ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi šešiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas ginčijamo sprendimo negaliojimu, nes padaryta akivaizdi faktų ir teisės vertinimo klaida, kiek tai susiję su išvada, kad oro uostus valdančios įmonės veikė tik kaip Sardinijos regiono „tarpininkės“, todėl finansavimas, kurį jos suteikė ieškovei, susijęs su valstybės ištekliais ir priskirtinas valstybei.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas ginčijamo sprendimo negaliojimu, nes padaryta akivaizdi faktų ir teisės vertinimo klaida, kiek tai susiję su išvada, kad oro uostus valdančių įmonių ieškovei suteiktu finansavimu jai suteiktas nederamas pranašumas, ir ypač dėl to, kad Komisija neteisingai taikė rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančio veiklos vykdytojo principą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas ginčijamo sprendimo negaliojimu, nes padaryta akivaizdi faktų ir teisės vertinimo klaida, kiek tai susiję su išvada, kad atitinkamų oro vežėjų finansavimu iškreipiama arba gali būti iškreipta konkurencija ir daromas poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas ginčijamo sprendimo negaliojimu, nes padaryta akivaizdi faktų ir teisės vertinimo klaida, kiek tai susiję su išvada, kad tariama pagalba, kuri, Komisijos manymu, suteikta ieškovei, negalėjo būti pripažinta suderinama su vidaus rinka remiantis viena iš SESV 107 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų išimčių.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas grindžiamas ginčijamo sprendimo negaliojimu, nes padaryta akivaizdi faktų ir teisės vertinimo klaida tiek, kiek Komisija pažeidė teisėtų lūkesčių principą, nes ieškovė pagrįstai tikėjo, kad jos susitarimai su oro uostus valdančiomis įmonėmis nebuvo susiję su valstybės pagalba.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas grindžiamas ginčijamo sprendimo negaliojimu, nes nepateikta pakankamai motyvų, susijusių su: a) išvada, kad oro uostus valdančios įmonės veikė tik kaip Sardinijos regiono „tarpininkės“, todėl jų ieškovei suteiktas finansavimas susijęs su valstybės ištekliais ir priskirtinas valstybei, ir b) rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančio veiklos vykdytojo principo taikymu siekiant nustatyti, kad ieškovei suteiktas nederamas pranašumas.


(1)  2016 m. liepos 29 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/1861 dėl valstybės pagalbos SA33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Italija – Kompensacija Sardinijos oro uostams už viešųjų paslaugų įsipareigojimų vykdymą (OL L 268, 2017, p. 1).