26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/43


Tožba, vložena 9. januarja 2018 – Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR)

(Zadeva T-3/18)

(2018/C 072/55)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Holzer y Cia, SA de CV (Mexico, Mehika) (zastopnik: N. Fernández Fernández-Pacheco, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Annco, Inc. (New York, New York, Združene države Amerike)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „ANN TAYLOR“ – Znamka Evropske unije št. 9865 651

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: Odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 2. novembra 2017 v zadevi R 2370/2016-2

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbi ugodi;

razveljavi izpodbijano odločbo;

potrdi veljavnost registracije znamke Evropske unije št. 9865 651 „ANN TAYLOR“ za vse proizvode, na katere se navedena prijava nanaša;

naloži intervenientu plačilo stroškov postopka.

Navajani tožbeni razlog

Odbor za pritožbe je storil napake pri analizi: obstoja podobnosti med spornima znakoma, ki povzroča zmedo, in seznanjenosti imetnika znamke, ki je podobna in povzroča zmedo, ob prijavi; namena imetnika, ko je prijavil svojo znamko; dokazne vrednosti dokazov, ki jih je predložila stranka, ki je predlagala ugotovitev ničnosti, in dokaznega bremena.