11.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 54/12


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. prosinca 2018. uputio Rajonen sad Haskovo (Bugarska) – QH protiv Vrhoven kasacionen sad Republike Bugarske

(Predmet C-762/18)

(2019/C 54/16)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Rajonen sad Haskovo

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: QH

Tuženik: Vrhoven kasacionen sad Republike Bugarske

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 7. stavak 1. Direktive 2003/88/EZ (1) Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis i/ili sudska praksa prema kojima radnik kojemu je ugovor o radu nezakonito otkazan i sudski je naloženo njegovo ponovno zaposlenje nema pravo na plaćeni godišnji odmor za razdoblje od dana otkaza do dana ponovnog zaposlenja?

2.

Ako je odgovor na prvo pitanje pozitivan: treba li članak 7. stavak 2. Direktive 2003/88 tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis i/ili sudska praksa prema kojima u slučaju ponovnog prestanka radnog odnosa taj radnik nema pravo na novčanu naknadu za neiskorišteni plaćeni godišnji odmor za razdoblje od dana prethodnog otkaza do ponovnog zaposlenja?


(1)  SL 2003., L 299, str. 9. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 31.)