18.2.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 65/25


Appell ippreżentat fit-23 ta’ Novembru 2018 mill-Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-13 ta’ Settembru 2018 fil-Kawża T-737/14, Vnesheconombank (VEB) vs Il-Kunsill

(Kawża C-731/18 P)

(2019/C 65/33)

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Partijiet

Appellant: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (rappreżentanti: J. Viñals Camallonga u J. Iriarte Angel, avukati)

Partijiet oħra fil-proċedura: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

L-appellant jitlob li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

tannulla s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) tat-13 ta’ Settembru 2018, Vnesheconombank vs Il-Kunsill (T-737/14, mhux ippubblikat, EU:T:2018:543);

tiddeċiedi definittivament il-kawża billi tilqa’ t-talbiet tal-appellant magħmula fl-ewwel istanza, jiġifieri tannulla l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 2014/512/PESK (1), tal-31 ta’ Lulju 2014, l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 833/2014 (2), tal-31 ta’ Lulju 2014, l-Artikolu 1 il-ġdid skont id-Deċiżjoni 2014/659/PESK (3), tat-8 ta’ Settembru 2014, u l-Artikolu 5 l-ġdid skont ir-Regolament (UE) Nru 960/2014 (4), tat-8 ta’ Settembru 2014, f’dak li jikkonċerna lil VEB, u tħassar ismu mill-annessi tad-dispożizzjonijiet iċċitati meta huwa msemmi fihom;

tikkundanna lill-Kunsill għall-ispejjeż sostnuti fil-kuntest taż-żewġ istanzi.

Aggravji u argumenti prinċipali

Insostenn tal-appell tiegħu, l-appellant jinvoka erba’ aggravji:

1.

Żball ta’ liġi bbażat fuq li l-Qorti Ġenerali sostniet b’mod żbaljat li l-Kunsill osserva l-obbligu ta’ motivazzjoni tiegħu;

2.

Żball ta’ liġi bbażat fuq li l-Qorti Ġenerali sostniet b’mod żbaljat li ma hemmx żball manifest ta’ evalwazzjoni tal-fatti li huma bbażati fuqhom id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-atti kkontestati. Barra minn hekk, dan jikkostitwixxi użu ħażin ta’ poter;

3.

Żball ta’ liġi bbażat fuq li l-Qorti Ġenerali sostniet b’mod żbaljat li d-dritt għal-protezzjoni ġudizzjarja effettiva ġie rrispettat;

4.

Żball ta’ liġi bbażat fuq li l-Qorti Ġenerali sostniet b’mod żbaljat li d-dritt ta’ proprjetà ta’ VEB ġie rrispettat. Barra minn hekk, dan jikkostitwixxi ksur tal-prinċipju ta’ ugwaljanza.


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/512/PESK tal-31 ta’ Lulju 2014 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukraina (ĠU 2014, L 229, p. 13).

(2)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 833/2014 tal-31 ta’ Lulju 2014 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukraina (ĠU 2014, L 229, p. 1).

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/659/PESK tat-8 ta’ Settembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni 2014/512/PESK dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukraina (ĠU 2014, L 271, p. 54).

(4)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 960/2014 tat-8 ta’ Settembru 2014 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 833/2014 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukraina (ĠU 2014, L 271, p. 3).