21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/22


2018 m. spalio 25 d.Grondwettelijk Hof (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone / Ministerraad

(Byla C-667/18)

(2019/C 25/27)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Grondwettelijk Hof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone

Atsakovė: Ministerraad

Prejudicinis klausimas

Ar 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (1) 201 straipsnio 1 dalies a punkte vartojama sąvoka „teismo procesas“ aiškintina taip, kad ji apima neteisminę ir teisminę tarpininkavimo procedūras, kaip jos suprantamos pagal Belgijos Gerechtelijk Wetboek (Teismų kodeksas) 1723/1–1737 straipsnius?


(1)  OL L 335, 2009, p. 1.