21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/22


A Grondwettelijk Hof (Belgium) által 2018. október 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone kontra Ministerraad

(C-667/18. sz. ügy)

(2019/C 25/27)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Grondwettelijk Hof

Az alapeljárás felei

Felperes: Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone

Alperes: Ministerraad

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a „bírósági eljárásnak” a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 201. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szereplő fogalmát, hogy az a bíróságokról szóló belga törvény 1723/1–1737. cikke értelmében vett bíróságon kívüli és bírósági közvetítői eljárást is magában foglalja?


(1)  HL 2009. L 335., 1. o.; helyesbítések: HL 2016. L 319., 68. o., HL 2017. L 266., 22. o.