21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/22


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Grondwettelijk Hof (Belgie) dne 25. října 2018 – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone v. Ministerraad

(Věc C-667/18)

(2019/C 25/27)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Grondwettelijk Hof

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone

Žalovaná: Ministerraad

Předběžná otázka

Musí být pojem „soudní řízení“ uvedený v čl. 201 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (1) vykládán v tom smyslu, že zahrnuje mimosoudní, jakož i soudní mediaci ve smyslu článků 1723/1 až 1737 belgického Gerechtelijk Wetboek (soudní řád)?


(1)  Úř. věst. 2009, L 335, s. 1