28.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 35/8


Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania) la 18 octombrie 2018 – Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH/SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

(Cauza C-654/18)

(2019/C 35/10)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Stuttgart

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH

Pârâtă: SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

Întrebările preliminare

1.

Articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 (1),

potrivit căruia transferurile următoarelor deșeuri destinate recuperării fac obiectul cerințelor generale de informare prevăzute la articolul 18, în cazul în care cantitatea de deșeuri transferate depășește 20 kg:

(a)

deșeurile menționate la anexa III sau IIIB;

(b)

amestecurile, neclasificate la o rubrică unică la anexa III, de două sau mai multe deșeuri enumerate la anexa III, în măsura în care compoziția amestecurilor respective nu dăunează recuperării ecologice raționale a acestora și cu condiția ca amestecurile respective să fie enumerate la anexa IIIA, în conformitate cu articolul 58,

trebuie interpretat în sensul că amestecurile de deșeuri de hârtie, carton și produse din hârtie, care – sunt astfel compuse încât fracțiunile de deșeuri considerate separat – sunt vizate de primele trei liniuțe de la rubrica B3020 din anexa IX la Convenția de la Basel, și care prezintă în plus o fracțiune de până la 10 % de substanțe care interferează, se încadrează la codul Basel B3020, făcând astfel obiectul cerințelor generale de informare în conformitate cu articolul 18, iar nu al obligației notificării prevăzute la articolul 4?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare:

2.

Articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006,

potrivit căruia transferurile următoarelor deșeuri destinate recuperării fac obiectul cerințelor generale de informare prevăzute la articolul 18, în cazul în care cantitatea de deșeuri transferate depășește 20 kg:

(a)

deșeurile menționate la anexa III sau IIIB;

(b)

amestecurile, neclasificate la o rubrică unică la anexa III, de două sau mai multe deșeuri enumerate la anexa III, în măsura în care compoziția amestecurilor respective nu dăunează recuperării ecologice raționale a acestora și cu condiția ca amestecurile respective să fie enumerate la anexa IIIA, în conformitate cu articolul 58,

trebuie interpretat în sensul că amestecurile de deșeuri de hârtie, carton și produse din hârtie, care – sunt astfel compuse încât fracțiunile de deșeuri considerate separat – sunt vizate de primele trei liniuțe de la rubrica B3020 din anexa IX la Convenția de la Basel, și care prezintă în plus o fracțiune de până la 10 % de substanțe care interferează, nu trebuie clasificate la punctul 3 litera (g) din Anexa IIIA și nu fac astfel obiectul cerințelor generale de informare în conformitate cu articolul 18, ci al obligației notificării prevăzute la articolul 4?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (JO 2006, L 190, p. 1, Ediție specială, 15/vol. 16, p. 172).