28.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 35/8


A Verwaltungsgericht Stuttgart (Németország) által 2018. november 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH kontra SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

(C-654/18. sz. ügy)

(2019/C 35/10)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Stuttgart

Az alapeljárás felei

Felperes: Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH

Alperes: SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az 1013/2006/EK rendelet (1) 3. cikkének (2) bekezdését,

amely szerint az alábbi hasznosításra szánt hulladékok szállítására a 18. cikkben meghatározott általános információs követelmények vonatkoznak, ha a szállított hulladék mennyisége meghaladja a 20 kg-ot:

a)

a III. vagy IIIB. mellékletben felsorolt hulladék;

b)

azok a hulladékkeverékek, amelyeket a III. mellékletben nem egy kód alá soroltak be, és két vagy több, a III. mellékletbe sorolt hulladék keverékei, feltéve hogy e keverékek összetétele nem akadályozza a környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő hasznosításukat, és feltéve hogy ezeket a keverékeket a IIIA. melléklet felsorolja, az 58. cikkel összhangban;

hogy a papír, papírlemez és papíráru hulladékokból származó hulladékkeverékek, amelyek úgy vannak összeállítva, hogy a hulladék összetevők – minden esetben önmagukban vizsgálva – a Bázeli Egyezmény IX. melléklete B3020 bejegyzése első három francia bekezdésének a hatálya alá tartoznak, és ezenkívül legfeljebb 10 % hibás összetevőt mutatnak, a B3020 bázeli kód, és ily módon a 18. cikk szerinti általános tájékoztatási követelmények, és nem a 4. cikk szerinti bejelentési kötelezettség hatálya alá tartoznak?

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

2)

Úgy kell-e értelmezni az 1013/2006/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdését,

amely szerint az alábbi hasznosításra szánt hulladékok szállítására a 18. cikkben meghatározott általános információs követelmények vonatkoznak, ha a szállított hulladék mennyisége meghaladja a 20 kg-ot:

a)

a III. vagy IIIB. mellékletben felsorolt hulladék;

b)

azok a hulladékkeverékek, amelyeket a III. mellékletben nem egy kód alá soroltak be, és két vagy több, a III. mellékletbe sorolt hulladék keverékei, feltéve hogy e keverékek összetétele nem akadályozza a környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő hasznosításukat, és feltéve hogy ezeket a keverékeket a IIIA. melléklet felsorolja, az 58. cikkel összhangban;

hogy a papír, papírlemez és papíráru hulladékokból származó hulladékkeverékek, amelyek úgy vannak összeállítva, hogy a hulladék összetevők – minden esetben önmagukban vizsgálva – a Bázeli Egyezmény IX. melléklete B3020 bejegyzése első három francia bekezdésének a hatálya alá tartoznak, és ezenkívül legfeljebb 10 % hibás összetevőt mutatnak, nem sorolhatók a IIIA. melléklet 3. pontjának g) alpontjához, és ily módon nem a 18. cikk szerinti általános tájékoztatási követelmények, hanem a 4. cikk szerinti bejelentési kötelezettség hatálya alá tartoznak?


(1)  A hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2006. L 190., 1. o.).