4.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 44/11


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 17. oktoobril 2018 – Unitel Sp. z o.o. w Warszawie versus Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Kohtuasi C-653/18)

(2019/C 44/16)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Naczelny Sąd Administracyjny

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Unitel Sp. z o.o. w Warszawie

Vastustaja: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Eelotsuse küsimused

1.

Kas, võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (1) artikli 146 lõike 1 punkte a ja b ja artiklit 131 ning tarbimise maksustamise, neutraalsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet, tuleb liikmesriigi praktikas kohaldada maksuvabastust koos mahaarvamise õigusega (Poolas maksumäär 0 %) kõigil juhtudel, mille puhul on samal ajal täidetud kaks tingimust:

a)

kaup on eksporditud tuvastamata saajale väljaspool Euroopa Liitu, ja

b)

on olemas selged tõendid selle kohta, et kaup on Euroopa Liidu territooriumilt välja viidud, ja see asjaolu ei ole vaidlustatud?

2.

Kas direktiivi 2006/112/EÜ artikli 146 lõike 1 punktide a ja b ja artikliga 131 ning tarbimise maksustamise, neutraalsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega on vastuolus liikmesriigi praktika, mille kohaselt ei toimu kauba tarnet vaieldamatult väljapoole Euroopa Liidu territooriumi, kui maksuhaldur pärast ekspordi toimumist läbiviidud menetluses on tuvastanud, et kauba tegelik saaja ei olnud isik, kelle nimele maksukohustuslane esitas tarnet dokumenteeriva arve, vaid maksuhalduri poolt tuvastamata muu isik, mistõttu ei lubanud maksuhaldur kohaldada sellele tehingule maksuvabastust koos mahaarvamisõigusega (Poolas maksumäär 0 %)?

3.

Kas direktiivi 2006/112/EÜ artikli 146 lõike 1 punkte a ja b ja artikli 131 ning tarbimise maksustamise, neutraalsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid arvestades peaks õige riigisisene praktika seisnema liikmesriigi maksumäära kohaldamises kaubatarnele juhul, kui on olemas selged tõendid, et kaup on Euroopa Liidu territooriumilt välja viidud, aga kuivõrd kauba saaja ei ole kindlaks tehtud, siis väidab maksuhaldur, et kaubatarnet ei ole toimunud, või tuleks võtta seisukoht, et sellisel juhul üldse puudub käibemaksuga maksustatav tehing ja selle tulemusena ei ole maksukohustuslasel direktiivi 2006/112/EÜ artikli 168 kohaselt õigust eksporditud kauba soetamisel sisendkäibemaks maha arvata?


(1)  ELT 2006, L 347, lk 1.