7.1.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 4/15


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-cour d’appel de Paris (Franza) fil-15 ta’ Ottubru 2018 – A vs Daniel B, UD, AFP, B, L

(Kawża C-649/18)

(2019/C 4/20)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Cour d’appel de Paris

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: A

Konvenuti: Daniel B, UD, AFP, B, L

Domanda preliminari

Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tiddeċiedi dwar il-kwistjoni jekk il-leġiżlazzjoni Ewropea, b’mod partikolari

l-Artikolu 34 TFUE,

id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 85c tad-Direttiva Ewropea 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (emendata) (1),

il-klawżola ta’ suq intern tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni għall-kummerċ elettroniku (2),

tippermettix lil Stat Membru tal-Unjoni jimponi, fit-territorju tiegħu, fuq l-ispiżjarja ċittadini ta’ Stat Membru ieħor tal-Unjoni, regoli speċifiċi li jirrigwardaw:

il-projbizzjoni ta’ tfittix tal-klijentela permezz ta’ proċeduri u ta’ metodi meqjusa bħala kuntrarji għad-dinjità tal-professjoni skont l-Artikolu R 4235-22 attwali tal-Kodiċi Franċiż tas-Saħħa Pubblika?

il-projbizzjoni ta’ inkoraġġiment tal-pazjenti għal konsum abbużiv ta’ prodotti mediċinali skont l-Artikolu R 4235-64 attwali tal-Kodiċi Franċiż tas-Saħħa Pubblika?

l-obbligu ta’ osservanza tal-prattiki tajba ta’ distribuzzjoni tal-prodotti mediċinali ddefiniti mill-awtorità pubblika tal-Istat Membru, filwaqt li hija meħtieġa, barra minn hekk, l-inklużjoni ta’ kwestjonarju dwar is-saħħa fil-proċess ta’ ordni ta’ prodotti mediċinali online u huwa pprojbit l-użu tar-referenzjar imħallas, skont id-Digriet attwali tat-28 ta’ Novembru 2016 tal-Ministru (Franċiż) għall-Affarijiet Soċjali u għas-Saħħa?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 27, p. 69.

(2)  Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà ta’ l-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku) (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 25, p. 399).