10.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 445/12


2018. október 12-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

(C-642/18. sz. ügy)

(2018/C 445/15)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: S. Pardo Quintillán, E. Sanfrutos Cano és F. Thiran meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

az EUMSZ 258. cikk első bekezdésének megfelelően állapítsa meg, hogy

a Spanyol Királyság, mivel nem fogadott el hulladékgazdálkodási terveket a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) követeményeinek megfelelően, és e terveket nem vizsgálta felül az ezen irányelv által előírtaknak megfelelően Aragónia, a Baleár-szigetek, a Kanári-szigetek és Madrid autonóm közösségek, valamint Ceuta autonóm város tekintetében, nem teljesítette a 2008/98/EK irányelv 28. cikkének (1) bekezdéséből és 30. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit; és

a Spanyol Királyság, mivel hivatalosan nem tájékoztatta a Bizottságot a hulladékgazdálkodási tervek elfogadásáról és felülvizsgálatáról Aragónia, a Baleár-szigetek, a Kanári-szigetek és Madrid autonóm közösségek, valamint Ceuta autonóm város tekintetében, nem teljesítette a 2008/98/EK irányelv 33. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság úgy véli, hogy a Spanyol Királyság nem teljesítette a 2008/98/EK irányelv fent hivatkozott cikkeiből és bekezdéseiből eredő kötelezettségeit, mivel az előírt rendelkezéseket nem hozta meg 2017. szeptember 14-éig, a Bizottság 2017. július 14-i indokolással ellátott véleményében megjelölt határidőn belül.


(1)  HL 2008, L 312, 3. o.