17.12.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 455/23


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Πορτογαλία) στις 5 Οκτωβρίου 2018 — Nelson Antunes da Cunha, Lda κατά Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

(Υπόθεση C-627/18)

(2018/C 455/33)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ανακόπτουσα: Nelson Antunes da Cunha, Lda

Καθού: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Η παραγραφή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την ανάκτηση ενισχύσεων, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 17, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589 (1) του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζεται μόνο στις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους μέλους που είναι αποδέκτης της απόφασης για την ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων ή πρέπει να εφαρμόζεται και στις σχέσεις μεταξύ του εν λόγω κράτους και του ανακόπτοντος ως δικαιούχου ενίσχυσης που θεωρείται ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά;

2)

Αν κριθεί ότι η εν λόγω παραγραφή εφαρμόζεται και στις σχέσεις μεταξύ του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η απόφαση για την ανάκτηση των ενισχύσεων και των δικαιούχων των ενισχύσεων που θεωρούνται ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, πρέπει να θεωρηθεί ότι η εν λόγω παραγραφή ισχύει μόνον κατά τη διαδικασία έκδοσης της απόφασης ανάκτησης ή και κατά την εκτέλεση της;

3)

Αν κριθεί ότι η εν λόγω παραγραφή εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η απόφαση για την ανάκτηση των ενισχύσεων και των δικαιούχων των ενισχύσεων που θεωρούνται ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, πρέπει να θεωρηθεί ότι η εν λόγω παραγραφή διακόπτεται με κάθε πράξη της Επιτροπής ή του κράτους μέλους που σχετίζεται με την παράνομη ενίσχυση, ακόμη και αν η πράξη αυτή δεν έχει κοινοποιηθεί στον δικαιούχο της προς ανάκτηση ενίσχυσης;

4)

Αντιβαίνει στο άρθρο 16, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, καθώς και στις αρχές του δικαίου της Ένωσης –συγκεκριμένα στην αρχή της αποτελεσματικότητας και την αρχή του ασυμβίβαστου των κρατικών ενισχύσεων με την ενιαία αγορά– η εφαρμογή, όσον αφορά στους τόκους που εισπράττονται επί της προς ανάκτηση ενισχύσεως, προθεσμίας παραγραφής η διάρκεια της οποίας είναι μικρότερη από εκείνη που προβλέπεται στο άρθρο 17 του προαναφερθέντος κανονισμού, όπως είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 310, παράγραφος 1, στοιχείο d, του Αστικού Κώδικα;


(1)  EE 2015, L 248, σ. 9.