3.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 436/30


Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Franța) la 4 octombrie 2018 – AR/Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

(Cauza C-622/18)

(2018/C 436/43)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour de cassation

Părțile din procedura principală

Recurent: AR

Intimate: Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

Întrebarea preliminară

Articolul 5 alineatul (1) litera (b), articolele 10 și 12 din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (1) trebuie interpretate în sensul că titularul, care nu a utilizat niciodată marca sa și a fost decăzut din drepturile asupra acesteia la expirarea perioadei de cinci ani de la data publicării înregistrării sale, poate obține repararea unui prejudiciu pentru contrafacere, invocând o atingere adusă funcției esențiale a mărcii sale, cauzată de utilizarea de către un terț, înainte de data producerii efectelor decăderii, a unui semn similar cu marca respectivă pentru a desemna produse sau servicii identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă?


(1)  JO L 299, p. 25.