26.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 427/30


Recurs introdus la 24 septembrie 2018 de NKT Verwaltungs GmbH, fostă nkt cables GmbH și NKT A/S, fostă NKT Holding A/S împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 12 iulie 2018 în cauza T-447/14, NKT Verwaltungs și NKT/Comisia

(Cauza C-607/18 P)

(2018/C 427/38)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: NKT Verwaltungs GmbH, fostă nkt cables GmbH și NKT A/S, fostă NKT Holding A/S (reprezentanți: B. Creve, advocaat, M. Kofmann, advokat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentelor

Recurentele solicită Curții:

anularea în tot sau în parte a hotărârii atacate;

anularea deciziei în discuție (1) în tot sau în parte;

în subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal pentru a se pronunța în acord cu hotărârea Curții;

dispunerea unei măsuri de organizare a procedurii;

obligarea Comisiei să plătească cheltuielile de judecată aferente atât procedurii în primă instanță în fața Tribunalului, cât și procedurii de recurs.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv: Tribunalul a stabilit în mod eronat întinderea teritorială a încălcării.

Al doilea motiv: Tribunalul a săvârșit erori de drept atunci când a apreciat întinderea IUC (2), precum și gradul de participare al NKT la IUC și cunoașterea acesteia.

Al treilea motiv: Tribunalul a săvârșit erori de drept atunci când a reținut că dreptul la apărare al recurenților nu a fost încălcat.

Al patrulea motiv: Tribunalul a săvârșit erori de drept atunci când a respins motivele recurenților referitoare la anularea sau la reducerea amenzii.


(1)  Decizia Comisiei C(2014) 2139 final din 2 aprilie 2014 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE.

(2)  Încălcare unică și continuă.