26.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 427/29


Recurs introdus la 24 septembrie 2018 de Nexans France și de Nexans împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 12 iulie 2018 în cauza T-449/14, Nexans France și Nexans/Comisia

(Cauza C-606/18 P)

(2018/C 427/37)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: Nexans France, Nexans (reprezentanți: G. Forwood, avocat, M. Powell, A. Rogers, Solicitors)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentelor

Anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 12 iulie 2018 în cauza Nexans France și Nexans/Comisia (T-449/14, EU:T:2018:456);

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal pentru ca acesta să se pronunțe asupra acțiunii în anulare a deciziei în litigiu, în măsura în care le privește pe recurente;

reducerea amenzii aplicate recurentelor la un cuantum care corespunde reducerii coeficientului pentru gravitate și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în recurs și în procedura în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

1.

În primul rând, o eroare de drept în cadrul interpretării articolului 20 alineatul (2) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 1/2003 (1) în ceea ce privește copierea unor date electronice care nu au fost examinate, întrucât copierea datelor electronice care nu au fost examinate nu intră în sfera competențelor Comisiei.

2.

În al doilea rând, o eroare de drept în cadrul interpretării articolului 20 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/2003 în ceea ce privește continuarea inspecției în birourile Comisiei din Bruxelles, întrucât competențele Comisiei în temeiul acestei dispoziții sunt limitate la incintele întreprinderii în cauză.

3.

În al treilea rând, o eroare de drept prin faptul că s-a considerat că Comisia nu a depășit dispozițiile deciziei de inspecție, întrucât interpretarea adecvată a deciziei de inspecție este în sensul că prevede desfășurarea inspecției numai în incintele recurentelor.

4.

În al patrulea rând, o eroare de drept în ceea ce privește lipsa efectelor încălcării, întrucât Tribunalul nu și-a exercitat competența de fond potrivit articolului 261 TFUE și articolului 31 din Regulamentul nr. 1/2003 și nu a redus coeficientul pentru gravitate, cu luarea în considerare a faptului că majoritatea vânzărilor vizate de decizia în litigiu nu au fost, în realitate, afectate de încălcare.

5.

În al cincilea rând, o eroare vădită de apreciere și nemotivare în ceea ce privește suplimentarea cu 2 % pentru „configurația europeană”, întrucât nu au fost invocate motive pentru care configurația europeană a cauzat o denaturare în plus a concurenței în cadrul SEE în privința configurației Europa-Asia.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO 2003, L 1, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 167, rectificare în Ediție specială, 08/vol. 4, p. 269).