3.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 436/29


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 24. septembril 2018 – UTEP 2006. SRL versus Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

(Kohtuasi C-600/18)

(2018/C 436/40)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: UTEP 2006. SRL

Vastustaja: Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

Eelotsuse küsimus

Kas ELTL [artiklit] 92 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus 2004. aasta XXXIV seaduse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ja nende arenguabi kohta (a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. [évi] XXXIV. törvény, edaspidi „väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate seadus“) § 12/A niisugune tõlgendamine ja sellega seoses ametiasutuste järgitav praktika, mille kohaselt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate seaduse § 12/A ei ole võimalik kohaldada ettevõtjatele (juriidilised isikud), kes on registreeritud mitte Ungaris, vaid teises liikmesriigis, aga kes ülejäänud osas vastavad selles seaduses sätestatud mõistele „väike ja keskmise suurusega ettevõtja“?