3.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 436/26


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Audiencia Nacional (Hispaania) 20. septembril 2018 – Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT) ja Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.) versus Grupo de Empresas DIA S.A. ja Twins Alimentación S.A.

(Kohtuasi C-588/18)

(2018/C 436/36)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Audiencia Nacional

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT) ja Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.)

Kostjad: Grupo de Empresas DIA S.A. ja Twins Alimentación S.A.

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (1) artiklit 5 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnorm, millega on lubatud anda iganädalast puhkeaega puhkamisest erinevate eesmärkide saavutamiseks mõeldud tasustatud eripuhkusega samal ajal?

2.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta artiklit 7 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnorm, millega on lubatud anda põhipuhkust puhkamisest, lõõgastumisest ja huvialadega tegelemisest erinevate eesmärkide saavutamiseks mõeldud tasustatud eripuhkusega samal ajal?


(1)  ELT 2003, L 299, lk 9; ELT eriväljaanne 05/04, lk 381.