26.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 427/18


2018 m. rugsėjo 19 d.Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje RB / TÜV Rheinland LGA Products GmbH ir kt.

(Byla C-581/18)

(2018/C 427/26)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: RB

Atsakovė: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD S.A.

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar draudimas diskriminuoti pagal SESV 18 straipsnio 1 dalį taikomas ne tik ES valstybėms narėms ir Sąjungos institucijoms, bet ir privatiems asmenims (SESV 18 straipsnio 1 dalies tiesioginis poveikis tretiesiems asmenims)?

2.

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai ir SESV 18 straipsnio 1 dalis būtų netaikytina santykiuose tarp privačių asmenų: ar SESV 18 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad šia nuostata draudžiamas draudimo apsaugos ribojimas žalą sukėlusiais įvykiais Prancūzijos metropolijoje ir Prancūzijos užjūrio teritorijose, nes Prancūzijos kompetentinga institucija Bureau central de tarification neginčijo atitinkamos sąlygos, nors ši sąlyga draudžiama pagal SESV 18 straipsnio 1 dalį, nes ji reiškia netiesioginę diskriminaciją dėl pilietybės?

3.

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: kokiomis sąlygomis netiesioginė diskriminacija gali būti pateisinama poveikio tretiesiems asmenims atvejais? Visų pirma ar teritorinis draudimo apsaugos ribojimas žalą sukėlusiais įvykiais tam tikrose ES valstybėse narėse gali būti pateisinamas pagrindžiant jį draudimo bendrovės įsipareigojimų ir įmokos dydžio apribojimu, jei atitinkamose draudimo sutartyse taip pat numatyta, kad serijiniai nuostoliai padengiami tik iki tam tikros sumos, nustatytos už vieną žalą sukėlusį įvykį ir už vienus draudimo metus?

4.

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar SESV 18 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad draudikas tuo atveju, kai pažeidžiant SESV 18 straipsnio 1 dalį jis yra įtraukiamas tik į žalą sukėlusių įvykių Prancūzijos metropolijoje ir Prancūzijos užjūrio teritorijose reguliavimą, negali pareikšti prieštaravimo, kad mokėjimas negali būti atliktas, nes maksimali draudimo suma jau pasiekta, kai žala yra patirta už šios teritorijos ribų?