26.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 427/14


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 7. září 2018 – Coty German GmbH v. Amazon Services Europe Sàrl a další

(Věc C-567/18)

(2018/C 427/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Coty German GmbH

Žalovaní: Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl

Předběžná otázka

Je osoba, která pro třetí stranu skladuje výrobky porušující právo ochranné známky, aniž by o tomto porušení věděla, držitelem tohoto zboží za účelem nabízení nebo uvedení na trh, jestliže ona sama nezamýšlí nabízet tyto výrobky nebo je uvádět na trh, nýbrž to zamýšlí pouze třetí strana (1)?


(1)  Výklad čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 zde dne 26. února 2009 o ochranné známce společenství (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1) a čl. 9 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. července 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).