3.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 436/23


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 7. septembra 2018 – LH/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Zadeva C-564/18)

(2018/C 436/32)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: LH

Tožena stranka: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali se določbe o nedopustnih prošnjah iz člena 33 Direktive 2013/32/EU (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (prenovitev) (v nadaljevanju: Direktiva o postopkih) lahko razlagajo tako, da ne nasprotujejo predpisom države članice, na podlagi katerih je prošnja v azilnem postopku nedopustna, če je prosilec prišel v navedeno državo članico, Madžarsko, prek države, v kateri ni bil izpostavljen preganjanju ali tveganju resne škode ali v kateri je zagotovljena zadostna raven zaščite?

2.

Ali se člen 47 Listine o temeljnih pravicah in člen 31 Direktive o postopkih – ob upoštevanju tudi določb členov 6 in 13 Evropske konvencije o človekovih pravicah – lahko razlagata tako, da so predpisi države članice skladni s temi določbami, kadar določajo zavezujoč 8-dnevni rok za upravni sodni postopek v zvezi s prošnjami, ki so bile v azilnih postopkih razglašene za nedopustne?


(1)  Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (UL L 180, 2013, str. 60).