3.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 436/23


A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018. szeptember 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – LH kontra Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(C-564/18. sz. ügy)

(2018/C 436/32)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: LH

Alperes: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Értelmezhetőek-e a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (átdolgozás) szóló 2013/32 számú EU irányelv (1) (a továbbiakban: Eljárási Irányelv) 33. cikkének, az elfogadhatatlan kérelmekre vonatkozó rendelkezései oly módon, hogy azokkal nem ellentétes az a tagállami szabályozás, amely szerint a menekültügyi eljárásban elfogadhatatlan az olyan kérelem, amely szerint a kérelmező olyan országon keresztül érkezett, ahol üldözésnek vagy a súlyos sérelem veszélyének nincs kitéve, vagy ha abban az országban, amin keresztül Magyarországra érkezett, a megfelelő szintű védelem biztosított?

2)

Értelmezhető-e az Alapjogi Charta 47. cikke, illetve az Eljárási Irányelv 31. cikke – figyelembe véve az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. és 13. cikkében foglaltakat is – oly módon, hogy megfelelő az a tagállami szabályozás, amely a menekültügyi eljárásokban az elfogadhatatlansági kérelmekre vonatkozóan, közigazgatási perben 8 napos kötelező eljárási határidőt ír elő a bírósági eljárásra?


(1)  A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2013, L 180., 60. o.)