3.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 436/23


Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) la 4 septembrie 2018 – TDK-Lambda Germany GmbH/Hauptzollamt Lörrach

(Cauza C-559/18)

(2018/C 436/31)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Baden-Württemberg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: TDK-Lambda Germany GmbH

Pârât: Hauptzollamt Lörrach

Întrebarea preliminară

Nomenclatura combinată care figurează în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1218/2012 al Comisiei din 12 decembrie 2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (2) trebuie interpretată în sensul că convertizoare statice precum cele în speță trebuie clasificate la subpoziția 8504 4030 numai în cazul în care sunt în principal utilizate la „aparate de telecomunicații, mașini automate de prelucrare a datelor și unități ale acestora” sau este suficient, pentru a îndeplini caracteristica „[d]e tipul celor folosite”, ca respectivele convertizoare, conform caracteristicilor obiective ale acestora, să poată avea, pe lângă alte domenii de utilizare, și o utilizare în combinație cu aparate de telecomunicații, mașini automate de prelucrare a datelor și unități ale acestora?


(1)  JO 1987, L 256, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 4, p. 3.

(2)  JO 2012, L 351, p. 36.