26.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 427/14


A Sofiyski rayonen sad (Bulgária) által 2018. augusztus 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – K. H. K. kontra B. A. C., E. E. K.

(C-555/18. sz. ügy)

(2018/C 427/20)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Sofiyski rayonen sad

Az alapeljárás felei

Felperes: K. H. K.

Alperesek: B. A.C, E. E. K.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A Grazhdanski protsesualen kodeks (polgári perrendtartás, a továbbiakban: GPK) 410. cikke szerinti, pénzkövetelésre vonatkozó és még nem jogerős fizetési meghagyás a 2014. május 15-i 655/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 4. cikkének 10. pontja szerinti közokiratnak minősül-e?

2)

Ha a GPK 410. cikke szerinti fizetési meghagyás nem közokirat, akkor kérelemre a 410. cikk szerinti eljáráson kívül kell-e indítani a 2014. május 15-i 655/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének a) pontja szerinti külön eljárást?

3)

Ha a GPK 410. cikke szerinti fizetési meghagyás közokirat, akkor a bíróság köteles a 2014. május 15-i 655/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkének (1) bekezdése szerinti határidőn belül határozni, ha valamely nemzeti jogi rendelkezés előírja, hogy ítélkezési szünetben a határidők felfüggesztésre kerülnek?


(1)  A polgári és kereskedelmi ügyekben a tagállamközi követelésbehajtás megkönnyítése érdekében az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról szóló, 2014. május 15-i 655/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2014. L 189., 59. o.).