4.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 44/7


Cerere de decizie preliminară introdusă de Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia) la 23 august 2018 – Dong Yang Electronics Sp. z o.o./Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Cauza C-547/18)

(2019/C 44/10)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Dong Yang Electronics Sp. z o.o.

Pârâtă: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Întrebările preliminare

1)

Din simpla împrejurare că o societate cu sediul în afara Uniunii Europene deține o societate filială cu sediul în Polonia se poate deduce prezența unui sediu comercial fix în Polonia în sensul articolului 44 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1) […] și al articolului 11 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (reformare) (2) […]?

2)

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, un terț este obligat să examineze relațiile contractuale dintre societatea cu sediul în afara Uniunii Europene și societatea filială pentru a determina dacă cea dintâi are un sediu comercial fix în Polonia?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.

(2)  JO 2011, L 77, p. 1.