26.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/12


Odluka Suda (vijeće za preispitivanje) od 17. rujna 2018. o preispitivanju presude Općeg suda (žalbeno vijeće) od 19. srpnja 2018. u predmetu T-646/16 P, Simpson protiv Vijeća

(Predmet C-542/18 RX)

(2018/C 427/17)

Jezik postupka: engleski

Stranke u postupku pred Općim sudom

Žalitelj: Erik Simpson (zastupnik: M. Velardo, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Pitanja koja su predmet preispitivanja

Predmet preispitivanja je pitanje ugrožava li presuda Općeg suda Europske unije od 19. srpnja 2018., Simpson/Vijeće, jedinstvo ili dosljednost prava Unije – osobito s obzirom na opće načelo pravne sigurnosti – time što je spomenuti sud, odlučujući o žalbi, presudio da vijeće koje je donijelo rješenje Službeničkog suda Europske unije od 24. lipnja 2016., Simpson/Vijeće, nije bilo pravilno sastavljeno zbog nepravilnosti koja je utjecala na postupak imenovanja jednog od sudaca tog vijeća, što je dovelo do povrede načela zakonom ustanovljenog suda utvrđenog u prvoj rečenici članka 47. drugog stavka Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Preispitivanje se osobito odnosi na pitanje može li, poput akata navedenih u članku 277. UFEU-a, imenovanje suca biti predmet incidentalnog nadzora zakonitosti ili je takav nadzor – načelno odnosno nakon proteka određenog vremena – isključen ili ograničen na određene vrste nepravilnosti kako bi se zajamčila pravna sigurnost i svojstvo pravomoćnosti.