3.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 436/20


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 21. avgusta 2018 – AS/Deutsches Patent- und Markenamt

(Zadeva C-541/18)

(2018/C 436/25)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Prijaviteljica in pritožnica: AS

Druga stranka v postopku: Deutsches Patent- und Markenamt

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali ima znak razlikovalni učinek, če obstajajo v praksi pomembne in očitne možnosti, da se uporabi za označevanje izvora blaga in storitev, tudi če pri tem ne gre za najverjetnejšo obliko uporabe znaka? (1)


(1)  Razlaga člena 3(1)(b) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25).