12.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 408/41


Pritožba, ki jo je oseba HX vložila 17. avgusta 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča z dne 19. junija 2018 v zadevi T-408/16, HX/Svet Evropske unije

(Zadeva C-540/18 P)

(2018/C 408/54)

Jezik postopka: bolgarščina

Stranki

Pritožnica: HX (zastopnik: S. Koev, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je pritožba v celoti dopustna in utemeljena ter da so utemeljeni vsi pritožbeni razlogi, navedeni v njeno utemeljitev;

ugotovi, da se lahko izpodbijana sodba Splošnega sodišča v celoti razveljavi;

razveljavi sodbo Splošnega sodišča Evropske unije (peti senat) z dne 19. junija 2018 v zadevi T 408/16, HX/Svet Evropske unije;

Sklep Sveta (SZVP) 2016/850 z dne 27. maja 2016 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP, Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2016/840 z dne 27. maja 2016 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 (UL 2016, L 141, str. 30), Sklep Sveta (SZVP) 2017/917 z dne 29. maja 2017 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP (UL 2017, L 139, str. 62) in Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2017/907 z dne 29. maja 2017 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 (UL 2017, L 139, str. 15), razglasi za nične v delu, v katerem se nanašajo na pritožnico;

Svetu Evropske unije naloži plačilo vseh stroškov pritožnice, za vse izdatke, nagrade in podobno, povezane z odvetniškim zastopanjem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo Unije, s tem da je ugotovilo, da se je Svet pravilno oprl na domnevo, da je pritožnica pomemben poslovnež, ki je dejaven v Siriji, čeprav za to domnevo ni nobene pravne podlage in je glede na legitimen cilj, ki se ga želi doseči, nesorazmerna.

2.

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo Unije, ki se nanaša na dokazna pravila, ker ni bilo nobenih dokazov, ki bi utemeljevali uporabo te domneve in bi izključevali uporabo člena 27(3) in člena 28(3) Sklepa 2013/255, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2015/1836.

3.

Splošno sodišče je kršilo pravila postopka, zaradi česar je prišlo do posega v interese pritožnice, saj novi dokazi, ki so bili predloženi na podlagi člena 85(3) Poslovnika Splošnega sodišča, niso bili dopuščeni.