12.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 408/41


Recurs introdus la 17 august 2018 de HX împotriva Hotărârii Tribunalului din 19 iunie 2018 în cauza T-408/16, HX/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-540/18 P)

(2018/C 408/54)

Limba de procedură: bulgara

Părțile

Recurent: HX (reprezentant: S. Koev, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile recurentului

considerarea prezentului recurs admisibil și fondat în totalitate și considerarea ca fondate a tuturor motivelor invocate în susținerea acestuia;

statuarea faptului că hotărârea atacată a Tribunalului poate fi anulată în integralitatea sa;

anularea în întregime a Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene (Camera a cincea) din 19 iunie 2018, HX/Consiliul, T 408/16;

anularea în parte a Deciziei (PESC) 2016/850 a Consiliului din 27 mai 2016 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/840 al Consiliului din 27 mai 2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 (JO 2014, L 141, p. 30), a Deciziei (PESC) 2017/917 a Consiliului din 29 mai 2017 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC (JO 2017, L 139, p. 62) și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/907 al Consiliului din 29 mai 2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 (JO 2017, L 139, p. 15) în ceea ce îl privesc pe domnul HX;

obligarea Consiliului Uniuni Europene la suportarea tuturor cheltuielilor de judecată ale recurentului, a cheltuielilor, a onorariilor și a altor costuri, legate de apărarea acestuia.

Motivele și principalele argumente

1.

Eroare de drept săvârșită de Tribunal atunci când a considerat că Consiliul a aplicat corect prezumția de om de afaceri important care își desfășoară activitățile în Siria, în condițiile în care această prezumție este lipsită de temei juridic și este disproporționată în raport cu scopul legitim urmărit.

2.

Eroare de drept sub forma unei încălcări a normelor în materie de probă, ca urmare a lipsei probelor pentru aplicarea prezumției și a refuzului de a aplica articolul 27 alineatul (3), precum și articolul 28 alineatul (3) din Decizia 2013/255, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2015/1836.

3.

Eroare de drept sub forma unei încălcări a normelor de procedură care aduce atingere intereselor recurentului, ca urmare a refuzului de a admite probe noi prezentate conform articolului 85 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Tribunalului.