26.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 427/9


Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2018. augusztus 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – GN, képviseli apja, HM kontra ZU mint a Niki Luftfahrt GmbH ellen folyamatban lévő felszámolási eljárás felszámolója

(C-532/18. sz. ügy)

(2018/C 427/13)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: GN, képviseli apja, HM

Alperes: ZU mint a Niki Luftfahrt GmbH ellen folyamatban lévő felszámolási eljárás felszámolója

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az 1999. május 28-án Montrealban kötött, az Európai Közösség által 1999. december 9-én az Európai Közösséget létrehozó szerződés 300. cikkének (2) bekezdése alapján aláírt és a 2001. április 5-i 2001/539/EK tanácsi határozattal (1) az Európai Közösség nevében jóváhagyott, a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezmény (Montreali Egyezmény) 17. cikke (1) bekezdésének értelmében vett, a fuvarozó felelősségét megalapozó „balesetről” van-e szó, ha a levegőben lévő repülőgépen az elülső ülés lehajtható tálcájára helyezett, forró kávét tartalmazó pohár tisztázatlan okból megcsúszik és felborul, amitől a légi utas égési sérüléseket szenved?


(1)  A nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezménynek (Montreali Egyezmény) az Európai Közösség részéről történő megkötéséről szóló, 2001. április 5-i 2001/539/EK tanácsi határozat (HL 2001. L 194., 38. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 5. kötet, 491. o.).