10.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 445/4


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 13. avgusta 2018 – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./KIA Motors Corporation

(Zadeva C-527/18)

(2018/C 445/04)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in vlagatelj revizije: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Tožena stranka in nasprotna stranka v revizijskem postopku: KIA Motors Corporation

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali mora proizvajalec dostop do informacij neodvisnim izvajalcem na podlagi člena 6(1), prvi stavek, Uredbe (ES) št. 715/2007 (1) zagotoviti na način, ki omogoča njihovo nadaljnjo elektronsko obdelavo?

2.

Ali gre za diskriminacijo neodvisnih izvajalcev, ki je na podlagi člena 6(1), prvi stavek, Uredbe (ES) št. 715/2007 prepovedana, če proizvajalec z vključitvijo podjetja s področja storitev informacijske družbe odpre dodatni informacijski kanal za distribucijo originalnih nadomestnih delov s strani pooblaščenih trgovcev in vzdrževalcev?


(1)  Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL 2007, L 171, str. 1).