29.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 392/8


2018 m. rugpjūčio 7 d.Okresní soud v Českých Budějovicích (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje RD / SC

(Byla C-518/18)

(2018/C 392/12)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Okresní soud v Českých Budějovicích

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: RD

Atsakovė: SC

Prejudicinis klausimas

Ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004 (1), sukuriančio neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, 3 straipsnio 1 dalies b punktą reiškia aiškinti taip, kad reikalavimas, dėl kurio sprendimas buvo priimtas po įrodymų priėmimo, gali būti laikomas neginčytinu, jei nei atsakovas, pripažinęs skolą prieš pareiškiant ieškinį, nei jo kuratorius nedalyvavo nagrinėjant bylą teisme ir byloje nepareiškė jokių prieštaravimų?


(1)  OL L 143, 2004, p. 15.