29.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 392/8


Az Okresním soudem v Českých Budějovicích (Cseh Köztársaság) által 2018. augusztus 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – RD kontra SC

(C-518/18. sz. ügy)

(2018/C 392/12)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Okresní soud v Českých Budějovicích

Az alapeljárás felei

Felperes: RD

Alperes: SC

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 3. cikke (1) bekezdésének b) pontját, hogy azt a követelést, amelyről bizonyításfelvételt követően döntöttek, nem vitatott követelésnek kell tekinteni, ha sem az alperes, aki a keresetindítást megelőzően elismerte a tartozást, sem pedig az ügygondnok nem vett részt a bírósági eljárásban és nem emeltek kifogást az eljárás során?


(1)  HL 2004. L 143., 15. o.