3.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 436/16


Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 2 august 2018 – NH/Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford

(Cauza C-507/18)

(2018/C 436/20)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte suprema di cassazione

Părțile din procedura principală

Recurent: NH

Intimată: Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford

Întrebările preliminare

1)

Articolul 9 din Directiva 2000/78/CE (1) trebuie interpretat în sensul că o asociație formată din avocați specializați în protejarea în justiție a unei categorii de persoane cu orientare sexuală diferită, care declară în statut obiectivul de a promova cultura și respectarea drepturilor categoriei respective, este considerată automat reprezentantă a unui interes colectiv și constituie o asociație cu orientare ideologică fără scop lucrativ, având calitate procesuală de a acționa în justiție, inclusiv printr-o cerere de despăgubire, atunci când au loc fapte considerate discriminatorii pentru categoria menționată?

2)

Articolele 2 și 3 din Directiva 2000/78/CE trebuie interpretate în sensul că intră în domeniul de aplicare al protecției împotriva discriminării prevăzute de această directivă o declarație de exprimare a unei opinii împotriva categoriei persoanelor homosexuale, prin care, în cadrul unui interviu transmis în cursul unei emisiuni radiofonice de divertisment, persoana intervievată a declarat că nu ar recruta niciodată și nici nu ar vrea să recurgă la o colaborare în biroul său profesional cu persoanele menționate, deși nu era nicidecum în curs, nici programată de aceasta o selecție pentru ocuparea unui loc de muncă?


(1)  Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO 2000, L 303, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 7).