8.10.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 364/7


Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 30 iulie 2018 – COPEBI SCA/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Cauza C-505/18)

(2018/C 364/06)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Recurentă: COPEBI SCA

Intimat: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Alte părți: Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Întrebarea preliminară

Decizia 2009/402/CE a Comisiei Europene din 28 ianuarie 2009 privind „planurile de urgență” în sectorul fructelor și legumelor puse în aplicare de către Franța [C 29/05 (ex NN 57/05) (1)] trebuie interpretată în sensul că acoperă ajutoarele plătite Comité économique agricole du bigarreau d’industrie [Comitetului economic pentru cireșele Napoleon destinate industriei] (CEBI) de Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture [Oficiul Național Interprofesional al Fructelor, Legumelor și Horticulturii] (ONIFLHOR) și atribuite producătorilor de cireșe Napoleon destinate industriei de asocierile de producători membre ale acestui comitet, în condițiile în care CEBI nu figurează printre cele opt comitete economice agricole menționate la punctul 15 din decizie, iar ajutoarele în cauză, contrar mecanismului de finanțare descris la punctele 24-28 din această decizie, erau finanțate exclusiv din subvenții ale ONIFLHOR, iar nu și din contribuții voluntare ale producătorilor, denumite „contribuții profesionale”?


(1)  JO L 127, p. 11.