8.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 364/7


A Conseil d’État (Franciaország) által 2018. július 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – COPEBI SCA kontra Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(C-505/18. sz. ügy)

(2018/C 364/06)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperes: COPEBI SCA

Alperes: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Másik fél: Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a Franciaország által a gyümölcs- és zöldségágazatban végrehajtott „kampánytervekről” szóló, 2009. január 28-i 2009/402/EK bizottsági határozatot (1) [C 29/05 (ex NN 57/05)], hogy az kiterjed a gyümölcs-, a zöldség- és kertészeti ágazattal foglalkozó országos szakmaközi hivatal (ONIFLHOR) által a bigarreaucseresznye-ipari mezőgazdasági bizottság (CEBI) részére folyósított, és az e bizottság tagjainak minősülő termelői csoportok által az édescseresznyeipari-termelők részére nyújtott támogatásokra, miközben a CEBI nem szerepel a 2009. január 28-i határozat 15. pontjában említett nyolc mezőgazdasági bizottság között, és a szóban forgó támogatásokat a határozat 24–28. pontjában bemutatott finanszírozási mechanizmustól eltérően kizárólag az ONIFLHOR által nyújtott támogatásokból, és nem a termelők szakmai hozzájárulásnak nevezett önkéntes hozzájárulásaiból finanszírozták?


(1)  HL 2009. L 127., 11. o.