8.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 364/7


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 30.7.2018 – COPEBI SCA v. Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Asia C-505/18)

(2018/C 364/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: COPEBI SCA

Vastapuoli: Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Muu osapuoli: Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Ranskan toteuttamista hedelmä- ja vihannesalan kampanjasuunnitelmista 28.1.2009 tehtyä Euroopan komission päätöstä 2009/402/EY (1) [C 29/05 (ex NN 57/05)] tulkittava siten, että se kattaa tuet, jotka Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (ONIFLHOR) on maksanut Comité économique agricole du bigarreau d’industrie -nimiselle komitealle (CEBI) ja jotka kyseisen komitean jäseninä olevat tuottajaryhmät ovat jakaneet teollisuuden käyttöön tarkoitettujen Bigarreau-kirsikoiden tuottajille, vaikka CEBIä ei mainita kyseisen päätöksen johdanto-osan 15 perustelukappaleessa lueteltujen kahdeksan maatalousalan talouskomitean joukossa ja vaikka kyseiset tuet, toisin kuin päätöksen johdanto-osan 24–28 perustelukappaleessa kuvattu rahoitusmekanismi, oli rahoitettu ainoastaan ONIFLHORin tuilla eikä myös tuottajien maksamilla vapaaehtoisilla maksuilla, ns. alakohtaisilla osuuksilla?


(1)  EUVL 2009, L 127, s. 11.